Notowania giełdowe


Notowania giełdowe są powszechnie dostępne w serwisach informacyjnych i na telewizyjnych kanałach ekonomicznych (np. TVN CNBC). Tabela notowań przedstawia wartości oraz aktualne kursy poszczególnych akcji. Dla wszystkich papierów publikowane są wartości pięciu podstawowych kursów, wolumen i wartość obrotów oraz procentowa zmiana ceny.

Wspomniane kursy to:
  • kurs odniesienia - kurs ostatniej transakcji (kurs zamknięcia) z poprzedniej sesji giełdowej. Na podstawie tego kursu obliczana jest zmiana procentowa kursu akcji danej spółki.
  • kurs otwarcia - kurs pierwszej transakcji na danej sesji
  • kurs maksymalny - najwyższy kurs, po jakim były notowane akcje na danej sesji
  • kurs minimalny - najniższa cena akcji na sesji w danym dniu
  • kurs zamknięcia - kurs wyznaczony w trakcie fixingu na zamknięciu, a w razie jego niewyznaczenia kurs ostatniej transakcji na sesji na danym papierze. Kurs zamknięcia staje się kursem odniesienia na następną sesję.

Wolumen obrotu (liczony w sztukach) jest sumą wolumenów wszystkich transakcji zawartych podczas danej sesji.
Dzienne obroty na GWP wynoszą średnio nieco ponad miliard złotych. Na amerykańskiej Wall Street średnie dzienne obroty wynoszą ponad 70 miliardów dolarów.

Wartość obrotu papierem wartościowym to suma wartości wszystkich transakcji na danych akcjach podczas sesji. Wartość transakcji to iloczyn kursu i wolumenu transakcji pomnożonego przez dwa. Największe obroty mają zwykle spółki z indeksu WIG20, podczas gdy obrót niektórych spółek to zaledwie kilka tysięcy lub jeszcze mniej.

Transakcje na giełdzie zawierane są w godzinach 8.30-16.30 (oprócz transakcji pakietowych).

Na giełdzie warszawskiej akcje są notowane w systemie notowań ciągłych oraz w systemie kursu jednolitego. Podstawowym systemem są notowania ciągłe, na których notowana jest zdecydowana większość wszystkich akcji. Podstawową różnicą między notowaniami ciągłymi a systemem kursu jednolitego , czyli tzw. fixingiem, jest to, że cena akcji notowanych w systemie ciągłym może zmieniać się wielokrotnie w ciągu sesji, a przypadku fixingu cena jest wyznaczana tylko dwa razy.

Przykładowa tabela notowań dla akcji wchodzących w skład indeksu WIG20.

W pierwszej kolumnie podane są giełdowe nazwy spółek wymienione w kolejności alfabetycznej. Tradycyjnie spółki, które wzrosły są w kolorze zielonym, a te, które spadły w kolorze czerwonym. Obok mamy bieżący kurs akcji, który przedstawia ostatnią dostępną cenę. Kurs bieżący jest albo kursem z notowań ciągłych albo kursem z fixingu. Następnie widzimy zmianę w stosunku do poprzedniej sesji - zarówno w ujęciu pieniężnym (w złotych) i procentowym. Obok widzimy wolumen obrotu (liczba akcji, które zmieniły właściciela) i wielkość obrotu. Kolejna kolumna to kurs na otwarciu. Następnie widzimy kurs maksymalny i minimalny, a także czas aktualizacji danych. Notowania są opóźnione o około 15 minut (usługa dostępu do notowań w czasie rzeczywistym jest zwykle dodatkowo płatna w biurze maklerskim).

This entry was posted on 6.12.11. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response.

Leave a Reply